Toimintakertomus vuosi 2022

TOIMINTAKERTOMUS 2022

Warkauden kaupunkikeskusta ry

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

Warkauden kaupunkikeskusta ry:n tarkoituksena on edistää Varkauden kaupunkikeskustojen (Taulumäki, Päiviönsaari, Savontie) elävyyttä ja viihtyisyyttä sekä toimia keskustassa toimivien yritysten ja yhteisöjen yleisten toimintamahdollisuuksien kehittäjänä. Yhdistyksenä edistämme jäsentemme yhteistoimintaa ja parannamme kaupallisia yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä keskustoissa.

Tiivistelmä kauden toiminnasta

Vuoden 2022 tärkeimpiä toimenpiteitä yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseksi olivat yhteistyön tiivistäminen yrittäjien kanssa, Myymälä-Warkaus -hankkeen toteutus ja jatkoajan hakeminen sekä yhdistyksen strategiasta päättäminen. Yhdistyksen jäsenmäärää kasvatettiin tasaisesti ja jatkon kannalta on määritelty tavoitteet tulevaan toimintasuunnitelmaan.

Isoimmat yhdistyksen järjestämät tapahtumat olivat Kesäkatu kesäkuussa ja elokuussa, Osta paikalliselta päivä yhteistyössä Varkaus NYT-toimintaryhmän kanssa toukokuussa ja syyskuussa (Myymälä-Warkaus -hankkeen Ravintolaviikonloppu) sekä Varkauden Joulunavaus marraskuussa.

Jäsenhankinta

31.12.2022 yhdistyksen jäsenmäärä on ollut 30 kpl. Uusia jäseniä yhdistykselle tuli vuoden 2022 aikana 10 kpl. Jäsenhankintatavoite vuodelle 2022 oli 24. Yhdistyksen uusien jäsenten hankinta on haasteellista tilanteessa, missä Myymälä Warkaus -hankkeen toimenpiteet; luennot, työpajat, neuvonta on yrittäjille maksutonta ja sitoutumatonta.

Strategiatyö 2022

Yhdistyksen strategiatyö käynnistettiin vuoden 2021 puolella ja strategia saatiin valmiiksi helmikuussa 2022. Strategian suunnittelussa otettiin huomioon Varkauden kaupungin uusi strategia.

Varainhankinta ja yhdistyksen talous

Yhdistys on saanut vuoden 2022 aikana Varkauden kaupungilta avustusta 50.000 €. Kyseinen avustus maksettiin kahdessa 25.000 € erässä.

Yhdistyksen taloutta on vivutettu hanketoiminnalla. Hanketoiminnasta lisää kohdassa Hanketoiminta.

Yhdistyksen kirjanpito on ulkoistettu Tilisaarni Oy:lle.  Hallitus on käsitellyt taloustilanteen jokaisessa kokouksessaan ja lisäksi on laadittu säännöllisesti kassaennusteita.

Uutena varainhankinnan toimenpiteenä yhdistys on perinyt paikkamaksut sekä kesäkuun että elokuun Kesäkatu-tapahtumissa. Tämän lisäksi yhdistyksen hallitus oli myymässä glögiä Talvipäivänseisaus tapahtumassa.

Yhdistys haki vuoden 2022 lopussa avustusta Olvi-säätiöltä Kesäkadun kehittämiseen 3000 €. Yhdistykselle ei myönnetty apurahaa.

Hallitustoiminta ja kokoukset

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2022 12 kertaa:
14.1, 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., 22.6., 4.8., 6.9., 14.9., 12.10., 3.11. ja 1.12.

Hallituksen kokoonpano:
puheenjohtaja Tuula Kokkonen, Varkauden kaupunki
varapuheenjohtaja Jani Ursin, Varkauden kaupunki
sihteeri Toini Juvonen-Nissinen, Warkautelaiset ry
rahastonhoitaja Minna Mikander, Keski-Savon Yrittäjänaiset ry
Marika Walldén, Warkautelaiset ry
Tiitus Hopia, Varkauden Yrittäjät ry

Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimii Toni Leppänen ja varatoiminnantarkastajana Eliisa Moilanen.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset on pidetty seuraavasti:

 • Kevätkokous pidettiin 8.4.2022, paikkana Warkauden kaupunkikeskusta ry:n toimisto Kauppakatu 13.
 • Syyskokous pidettiin 22.11.2022, paikkana Warkauden kaupunkikeskusta ry:n toimisto Kauppakatu 13.

Tiedotustoiminta

 • Yhdistyksen kotisivut, sisältäen Myymälä-Warkaus -hankkeen oma alasivu.
 • Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu Warkauden kaupunkikeskusta- facebook-sivulla sekä instagramissa
 • Myymälä-Warkaus -hankkeessa perustettiin vuonna 2021 facebook-ryhmä Varkauden Kivijalkaliikkeiden ja palveluyritysten ilmoitustaulu, missä tiedotetaan yhdistyksen ja hankkeen toimenpiteistä sekä tapahtumista ja ollaan vuorovaikutuksessa yrittäjien kanssa. Tämä on koettu parhaimmaksi tavaksi tavoittaa yrittäjät.
 • Tapahtumien ja kampanjoiden tiimoilta jalkautuminen kivijalka- ja palveluyrityksiin.
 • Lisäksi sekä yhdistyksen että hankkeen toiminnasta on tiedotettu sosiaalisessa mediassa, paikallislehdissä, radiossa sekä Tehtaan koulun tulevaisuusklinikalla kuvatussa Ylen televisio-ohjelmassa.
 • Yhdistys on kerännyt aktiivisesti palautetta niin yrittäjiltä kuin kaupunkilaisiltakin. Palautetta on kerätty mm. Osta paikalliselta päivästä, Kesäkadusta ja Joulunavauksesta. Palautteissa on yrittäjiltä kysytty halukkuutta olla mukana tapahtumissa, ideoita tapahtumien sisältöihin sekä käytettävään markkinointibudjettiin oman yrityksen osalta. Osta paikalliselta päivää myös muutettiin viikolta lauantaille, koska kaupunkilaiset toivoivat pidempiä ostosaikoja nimenomaan viikonlopulle. Kesäkadun osalta kysyttiin vinkkejä myös esiintyjiä varten, tyytyväisyyttä tapahtumaan kokonaisuudessaan ja mitä sisältöä yleisö toivoisi lisää. Palautteiden pohjalta kaikkia tapahtumia pyritään muokkaamaan ja ottamaan palautteista vinkkejä tapahtumien kehittämiseen tulevaisuudessa.
 • Vuoropuhelua yrittäjien kanssa on lisätty mm. tiedustelemalla yrittäjien mielipiteitä Myymälä-Warkaus -hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin. Yrittäjät ovat myös äänestämällä päässeet vaikuttamaan koulutusten sisältöihin ja valitsemaan heille tarpeellisia kokonaisuuksia. Tästä esimerkkinä mm. Työhyvinvointiin liittyvä luento, missä 100% yrittäjien äänistä meni Esa Saarisen luennon järjestämiselle. Työhyvinvointiin liittyen yrittäjät pääsivät myös valitsemaan neljästä eri vaihtoehdosta jatkokoulutuksen sisällön (sisällöt esiteltiin ilman yrityksen tietoja tai hintatietoja).

Varsinainen toiminta ja tapahtumat

 • Elävät Kaupunkikeskusta ry:n jäsenyys ja muiden kaupunkien toiminnanjohtajien kanssa verkostoituminen, Turku EKK juhlakonferenssiin osallistuminen 31.8.-1.9.
 • Kesäkuun Kesäkatuilta Vekara-Varkaus festivaaliviikolla to 16.6.2022, arvioitu kävijämäärä noin 1.000 henkilöä (huono sää vaikutti kävijämäärään). Elokuun Kesäkatuilta to 11.8.2022, arvioitu kävijämäärä noin 2.500 henkilöä.
 • Varkauden Joulunavaus la 26.11.2022, kävijämäärä arvio Taulumäen torilla noin 200-300 henkilöä. Muita tapahtumapaikkoja Varkauden kirjasto, Vanha Varkaus ja Päiviönsaaren ravintolat sekä Vanha Varkaus- alue Savontiellä.
 • Osta paikalliselta -päivän järjestäminen yhteistyössä Varkaus NYT-toimintaryhmän kanssa kaksi kertaa la 7.5.2022 ja la 24.9.2022.
 • Varkauden kaupunkipyörien mainospaikkojen myynti.
 • Keskustateko-kilpailun järjestäminen paikallisesti ja valtakunnallisen kilpailuun osallistuminen Taideniitty -ehdotuksella.
 • Tehtaan koulun tulevaisuusklinikkaan osallistuminen. Yhdistyksen ja hankkeen toimisto ja henkilökunta olivat viikon verran Tehtaan koulun tiloissa.
 • sidosryhmien ja jäsenistön tapahtumiin ja kokouksiin osallistuminen.
 • Osallistuminen Talvipäivänseisaus-tapahtumaan.

Myymälä-Warkaus -hanke

Euroopan sosiaalirahaston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittama Myymälä-Warkaus -hanke ajalla 1.8.2021-31.10.2022. Hankkeelle haettiin jatkoaikaa ja jatkoaika hyväksyttiin 25.10.2022. Hankkeen jatkoajan kesto on 30.6.2023 saakka.

Myymälä-Warkaus -hankkeen tärkeimmät toimenpiteet:

 • 3 kertaa Yrittäjien Aamutee-tilaisuudet
 • Yrittäjille 4 kpl some-koulutuksia, Instagram, TikTok ja Canva
 • Markkinoinnin perusteet, markkinointisuunnitelman tekeminen ja 2 kpl Yhteismarkkinointi-työpajoja
 • Yrittäjien sijoitusaamu: Itsenäinen eläkesijoittaminen ja YEL-vakuuttaminen
 • Pop Up-myymälä kaksi kertaa; keväällä ja syksyllä 2022, syksyllä yrittäjät vetovastuussa
 • Verkkokauppakoulutus-kokonaisuus 3 kpl työpajoja
 • Ravintolaviikonloppu tapahtuma syyskuussa
 • Liiketilojen Visuaalisen ilmeen -työpajoja 2 kpl

Työpajoja ja luentoja oli vuonna 2022 yhteensä 22 kpl ja niissä oli osallistujia yhteensä 272 henkilöä.

Tämän lisäksi meillä oli yrittäjille tarjolla neuvontaa henkilökohtaisesti mm. somen käyttöön. Hankkeessa toteutettiin myös Kutsu kylään -somevideoita, missä yrittäjät saivat kertoa yrityksestään ja itsestään somevideolle, joka jaettiin Myymälä-Warkaus Instagramiin. Samalla useampi yrittäjä sai apua oman Instagramin perustamiseen ja somettamisen aloittamiseen.

Arvio toiminnan vaikuttavuudesta

   

Yleistä:

Yhdistyksen toiminnan vaikuttavuuden arvioimisen avuksi luotiin mittaristo vuonna -22 ja tämä otetaan käyttöön vuodelle -23.

Varkauden kaupunkikeskusta ry:n toiminta ja näkyvyys vuonna 2022 lähti kunnolla käyntiin, kun yhdistys sai lisää jäseniä sekä Myymälä-Warkaus -hankkeen toimenpiteet suunniteltiin koko vuoden kattavaksi kokonaisuudeksi.

Tapahtumien osalta yhdistys on saanut näkyvyyttä Varkaudessa asuvien henkilöiden, ulkopaikkakuntalaisten että yrittäjien osalta. Tapahtumien markkinoinnista ja viestinnästä yhdistys on saanut kiitosta.

Kesäkatuiltaan kesäkuussa to 16.6. osallistui arvion mukaan noin 1.000 henkeä. Kylmä ja sateinen sää vaikutti osallistujamäärään huomattavasti. Esiintyjinä olivat Klovni Elviira ja Mukulele sekä lasten karaoke, juontajana Johanna Seppänen. Vekarakulkue ilahdutti ihmisiä kulkemalla kirjastolta Kauppakadun alkuun ja takaisin. Paikallinen yrittäjä Harri Pynnönen (Harri´s Food Factory) järjesti perinteiseen tapaan Ruokakujan Hertunkujalle. Paikalla oli useampi yrittäjä ruokakojuineen ja -vaunuineen. Ruokakuja alkoi poikkeuksellisesti jo klo 15.00 alkaen, jotta yrittäjillä oli pidempi aika myydä tuotteitaan. Kauppakadun ulkopuolisia yrittäjiä oli paikalla myymässä tuotteitaan/markkinoimassa toimintaansa yhteensä 14 yrittäjää/yhteisöä. Kesäkatuillan pääsponsorina toimi Sumitomo.

Elokuun Kesäkatuilta to 11.8. onnistui sään puolesta erittäin hyvin ja kävijöitä arvion mukaan oli noin 2.500 henkeä. Esiintyjinä elokuussa olivat Ukevox ja MisseKissa ja juontajana toimi Satu Seppä. Elokuun yhtenä ohjelmana oli myös Keskustatekokilpailun paikallisen voittajan julkistaminen. Paikallisen kilpailun voitti Taideniitty ja yhdistys lähetti ehdotuksen eteenpäin Elävät Kaupunkikeskustat ry:n valtakunnalliseen kilpailuun. Voittajaehdotus tuli kaupunkilaiselta. Ruokakuja oli avoinna klo 15.00 lähtien ja paikalla oli yksi myyjä vähemmän kuin kesäkuussa. Kauppakadun ulkopuolisia yrittäjiä oli paikalla myymässä tuotteitaan/markkinoimassa toimintaansa yhteensä 13 yrittäjää/yhteisöä. Kesäkatuillan pääsponsorina toimi Stora Enso.

Kesäkatuillat ovat perinteinen ja erittäin tärkeä tapahtuma Varkaudessa. Kesäkatuiltoihin kutsutaan Kauppakadun yrittäjiä mukaan sähköpostitse, somen kautta sekä jakamalla yrityksiin Kesäkadusta ja ohjelmasta tiedottavaa flyeria yhdistyksen yhteystietoineen. Oviaan avoinna pitäville yrityksille ilta on useimmiten ollut hyvä, varsinkin jos yrittäjä tuo jotain ostettavaa, hypisteltävää, katsottavaa yrityksensä ulkopuolelle. Vaikuttavin palaute tuli nuorelta yrittäjältä, joka oli myynyt lähes kaikki tuotteet Kesäkadun aikana liikkeestään. Kesäkatuillat mahdollistavat myös Päiviönsaaren ja Kommilan sekä muualta Varkaudesta sekä ulkopuolisten yrittäjien näkymisen tapahtumassa. Yhdistys houkuttelee mukaan myös yhdistyksiä ja urheiluseuroja esittelemään toimintaansa, keräämään varoja sekä värväämään uusia harrastajia/jäseniä. Myös yleisöltä saadun palautteen mukaan Kesäkatuillat ovat merkittävä tapahtuma. Maksuton ja kaikille helposti saavutettavissa oleva tapahtuma kerää ihmisiä yhteen ja luo puitteet sosiaaliselle kanssakäymiselle ja matalan kynnyksen osallistumiselle, musiikin ja esitysten nauttimiselle ja edullisille ostoksille.

Varkauden Joulunavaus marraskuussa noudatti edellisen vuoden linjaa eli päätapahtuma oli Taulumäen torilla ja tapahtumapisteitä oli myös Kauppakadulla houkutellen ihmisiä asioimaan yrityksissä. Kirjastolla oli paljon ohjelmatarjontaa, missä toimivat yhteistyössä Vekara-Varkaus, Varkauden kirjasto ja Warkautelaiset ry. Yhdistyksemme tarjosi yhteistyössä Warkautelaiset ry:n kanssa joulupuuron yleisölle. Kommilan suunnassa yhdistys toteutti Kissakoskenkadun lyhtyvalaisun yhteistyössä Vanha Varkaus – Uusi suunta -hankkeen, Taideniityn ja Varkauden Museoiden kanssa. Tänä vuonna yhdistys jatkoi Myymälä-Warkaus -hankkeen aloittamaa tonttuovisuunnistusta. Markkinointiin ei ole ollut yhtä paljon resursseja kuin hankkeella, joten yrittäjiltä tulleen palautteen perusteella tonttuovisuunnistajia oli tänä vuonna vähemmän. Tonttuovisuunnistuksen avulla yritetään saada ihmisiä astumaan yritysten kynnyksen yli ja näin ollen tutustumaan yrityksiin etsimällä sisälle piilotettuja tonttuovia. Tämä on koettu yhdeksi keinoksi saada yrityksiä tutummaksi ja madaltaa kynnystä mennä itselle uuteen ja vieraaseen yritykseen käymään. Yrittäjiltä tulleiden palautteiden mukaan heillä on käynyt pääsääntöisesti lapsiperheitä etsimässä tonttuovia ja lasten etsiessä hyvin usein perheen aikuiset katselevat ympärilleen ja mahdollisesti tekevät samalla myös ostoksia. Joulunavauksen pääsponsorina toimi Varkauden Aluelämpö.

Yhdistys toteutti myös Kauppakadun tyhjään liikehuoneistoon Jouluikkunan yhteistyössä Soisalo-opiston Kuvataidekoulun, Vekara-Varkauden ja Varkauden tapahtuma- ja kulttuuriyksikön kanssa. Jouluikkunan sijoitus Rüsselsheimin aukion läheisyyteen oli mietitty, jotta mahdollisimman laajasti Kauppakadulla olisi tarjontaa ja nähtävää. Joulunavauksen ohjelma on perinteisesti keskittynyt Taulumäen torille, mutta yhdistyksemme on yrittänyt tuoda erilaisia pisteitä (mm. ratsastusta ja poniajelua) Kauppakadulle houkuttelemaan ihmisiä yritysten suuntaan. Yrittäjille on tiedotettu Joulunavauksesta, kehotettu pitämään kolmeen saakka ovet avoinna sekä järjestämään jotain kivaa ohjelmaa Joulunavauksen ajaksi. Joulunavauksessa ohjelma siirtyy iltapäivällä/illaksi Päiviönsaareen ”Christmas Happy Hourin” voimin. Päiviönsaareen ravintolayrittäjät on pyydetty mukaan Christmas Happy Houriin, jotta saadaan Joulunavauksen myötä liikkeelle lähteneet kaupunkilaiset käyttämään paikallisia palveluita laajemmin ja pidempään.

Yrittäjien kontaktointia yhdistys on pyrkinyt tekemään säännöllisesti. Olemassa olevien tapahtumien osalta yhdistys linkittää tapahtumajärjestäjiä sekä yrityksiä toisiinsa ja yhdistyksen omien olemassa olevien ja uusien tapahtumien osalta yritysten mukaanotto on olennaisen tärkeää. Tästä esimerkkinä Vanhan Varkauden Taiteiden Yön julisteiden jako Päiviönsaaren yrityksiin ja tapahtumasta muistuttaminen. Tavoitteena erilaisten tapahtumien ja yritysten yhteenlinkittämisessä on se, että yrittäjät ovat tietoisia tapahtumista ja niiden sisällöstä, yhteyshenkilöistä sekä mahdollisuuksista houkutella tapahtuman kävijöitä omaan yritykseen. Hyvänä esimerkkinä Taiteiden Yö Päiviönsaaressa, missä yritysten ohi kulkevat ihmiset olivat käyneet niin paljon eräässä yrityksessä ettei yrittäjä ollut saanut oveaan laitettua kiinni. Hän ei ollut tietoinen tapahtuman kellonajoista, joten näistä tiedottaminen etukäteen yrittäjille ovat todella tärkeitä toimenpiteitä. Etukäteen tapahtuman ajankohtaan varautuminen on ensisijaisen tärkeää yrittäjän näkökulmasta sekä varsinkin yrityksille, missä henkilökunnan työvuorot voidaan katsoa etukäteen sellaisiksi, jotta on resursseja palvella tapahtumassa olevaa yleisöä.

Vuoden 2022 aikana Varkaus NYT-toimintaryhmän kanssa yhdessä järjestettiin Osta Paikalliselta -päivä kaksi kertaa; toukokuussa ja syyskuussa. Valitettavasti mukana olevien yritysten määrä väheni niin, ettei tapahtumaa ole järkevää eikä mielekästä enää tällä konseptilla järjestää. Ohjelmallisuutta emme saaneet lisättyä lukuisista yrityksistä huolimatta. Tarkoitus on etsiä uusia toimintamalleja erilaisiin tapahtumiin ja kampanjoihin, mihin saisimme yrittäjiä mukaan. Yrittäjiltä tulleen palautteen mukaan heillä ei ole mahdollisuutta pitää yritystä avoinna tunteja pidempään, jos asiakkaita ei käy. Varsinkin yrityksissä, missä on palkattua henkilökuntaa. Muiden samankokoisten kaupunkien esimerkkien noudattamana WKK ry ei järjestä tapahtumia, mihin osallistuu alle 15 yritystä/yrittäjää.

Myymälä-Warkaus -hanke

Myymälä-Warkaus -hankkeen toimenpiteet osana yhdistyksen toimintaa ovat olleet todella vaikuttavia ja saaneet myös yhdistystä paremmin näkyville. Hankkeessa pidetyt Yrittäjien aamutee tilaisuudet kokosivat yrittäjiä yhteen yhdistyksen toimistolle. Aamutee tilaisuuksissa yrittäjät kertoivat kuulumisiaan ja toiveitaan mm. hankkeen koulutusten aiheiksi. Yrittäjien aamuteet katsottiin hankkeen tärkeimmäksi toimenpiteeksi, johtuen siitä, että näin säännöllinen kontakti yrittäjiin säilyi ja saimme ajankohtaisesti asiat ja toiveet helposti selville.

Näkyvimpinä toimenpiteinä Myymälä-Warkaus -hankkeessa oli Osta paikalliselta päivinä järjestetyt Pop-Up myymälät Kauppakadulla sekä Ravintolaviikonloppu. Syyskuun Pop-Up myymälää veti ulkopuolinen yrittäjä hankkeen avustuksella. Pop Up myymälän järjestämisen tavoite oli saada elävyyttä Kauppakadulle, tarjota pienyrittäjille paikkaa tulla myymään tuotteitaan matalalla kynnyksellä sekä tarjota alustaa testata omien tuotteiden menekkiä. Pop Up -myymälässä kävi hyvin asiakkaita ja tämänkaltaiselle toiminnalle olisi kysyntää ja tarvetta. Hyvää palautetta tuli niin myymälään tulleilta myyjiltä kuin asiakkailtakin. Syyskuussa myös saman aikaisesti Osta paikalliselta päivän kanssa oli Ravintolaviikonloppu, mikä oli sekä osanottavien yrittäjien lukumäärän perusteella että yleisön määrän perusteella menestys. Toimenpide sai yrittäjältä innostuneen vastaanoton ja hankkeelle hyvän palautteen. Ravintolaviikon tarkoitus oli houkutella ihmisiä käyttämään ravintoloiden ja kahviloiden palveluja syksyllä, kun terassikelit ovat ohi ja pikkujoulukausi ei ole vielä alkanut. Ravintolaviikonloppuun yrittäjät tulivat innokkaasti mukaan ja markkinointi sujui myös yrittäjien toimesta hienosti heidän omilla somekanavillaan. Ravintolaviikonlopusta oli lehdessä maksettu ilmoitus sekä yrittäjät saivat ottaa oman mainoksen liitteestä. Yrittäjät järjestivät paljon ohjelmaa ja uusiakin ideoita syntyi, kuten Kahvila Nautinnossa vain Ravintolaviikonloppuna myynnissä olleet maisteluannokset. Ravintolaviikonlopun aikana osa paikoista oli täynnä viimeistä pöytää myöten ja jonoja oli ulos saakka. Yrittäjiltä tuli hyvää palautetta niin ajankohdasta kuin järjestelyistäkin.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa ja Elävät kaupunkikeskustat ry

Yhdistys on toiminut myös aktiivisesti eri sidosryhmien suuntaan. Kiinteä yhteistyö mm. Keski-Savon Yrittäjänaisten, Vanha-Varkaus Uusi suunta -hankkeen, VarkausNYT-toimintaryhmän, Warkautelaiset ry:n, Warkaus-seuran ja Varkauden Yrittäjät ry:n kanssa on yhdistykselle ensisijaisen tärkeää tiedonkulun, tapahtumien järjestämisen sekä yhteisen tekemisen tiimoilta.

Yhdistys on osallistunut mm. seuraavien tapahtumien ja hankkeiden kokouksiin ja työpajoihin: Vanha Varkaus – Uusi suunta -hankkeen työpajat, Varkaus-päivän suunnittelupalaverit, Navitas aamukahvit, Matkailutoimijoiden verkostotapaamiset, Vekara-Varkauden tiedotustilaisuus ja Matkailun kehittämisohjelman päivitystyöpaja. Tämän lisäksi yhdistys on aktiivisesti mukana kehittämässä Varkaus-päiviä, auttamassa Taiteiden Yö-tapahtuman näkyvyyttä ja tiedottamista sekä mahdollistaa Kesäkaduilla muiden tapahtumien näkyvyyttä.

Warkauden kaupunkikeskusta ry on jäsen Elävät Kaupunkikeskusta ry:ssä. Toiminnanjohtaja on osallistunut aktiivisesti EKK ry:n toimintaan. Noin kerran kuussa toiminnanjohtajilla on Teams-palaveri, missä käydään jokaisen kaupungin kuulumiset sekä jaetaan tietoa eri tapahtumista, hankkeista ja meneillään olevista asioista. Tämän lisäksi toiminnanjohtajilla on viestintää keskenään facebookissa sekä whatsapp-ryhmässä. Toiminnanjohtaja osallistui EKK ry:n järjestämään Turun juhlakonferenssiin 31.8.-1.9.2022, missä oli alustuksia ja puheenvuoroja keskustojen kehittämiseen liittyen, kierros Turun keskustan alueella tutustuen eri kehittämiskohteisiin sekä verkostoitumista eri kaupunkien toimijoiden kanssa. Konkreettinen esimerkki keskustan kehittämisestä oli Turussa esiintymismattojen käyttö. Esiintymismattoja oli ympäri Turun keskustaa ja niitä esiintyjät saavat varata varauskalenterista ja käyttää maksutta. Näin keskusta-aluetta elävöitetään ja tapa on tehty myös taitelijoille ja esiintyjille helpoksi, ilman turhaa byrokratiaa ja maksuja.

Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Varkauden kaupungin kanssa. Yhteistyöstä konkreettisin teko oli vuonna 2022 Kauppakadun houkutusvalaistuksen suunnittelu Esa Horttanaisen/A-Insinöörit kanssa. Valmis suunnitelma esiteltiin Tekniselle lautakunnalle, mistä se vietiin päätöksentekoon. Yhdistykselle tuli tiedonanto houkutusvalaistukseen liittyen, että suunnitelma laajennetaan koskemaan Kauppakadun lisäksi myös Päiviönsaarta ja Vanhan Varkauden aluetta Savontien suuntaan vuonna 2023. Houkutusvalaistuksella on tarkoitus saada etenkin valtatie 23 Varkauden läpi ajavaa liikennettä huomaamaan Varkauden keskusta-alueita ja kiinnostumaan käyttämään kaupungin palveluita. Valaistuksilla on tarkoitus myös elävöittää kaupungin keskusta-alueita, erilaisista valaistuksista yhdistys on saanut hyvää palautetta ja toivetta, että valaistusta lisättäisiin kaupungissa ja se myös olisi ympärivuotista.

Yhdistys tiedottaa Varkauden kaupungin suuntaan asioista, mitkä nousevat esille sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. WKK ry osallistui myös vierailijana Kaupungin strategiatyöryhmään esitellen Ympäristöministeriölle tehtyä kestävän keskustakehittämisen suositusta, mikä oli tilattu EKK ry:ltä. Yhdistys osallistui myös Kaupunkimarkkinoinnin työpajaan.

Kaupunkistrategian asukastilaisuuteen osallistuminen sekä Keskustelutilaisuuteen Ihan omanlainen Warkaus yrittäjille sekä Kiitos ja kumppanuusjuhlaan osallistuminen.

Yhdistyksemme myös hallinnoi Varkauden kaupungin Tasku Warkaus -sovelluksen tarjouspaikkoja. Yhdistyksemme myy yrittäjille näkyvyyttä sovellukseen ja päivittää yrittäjien kanssa heidän tarjouksiaan.

Yhdistys ja Myymälä-Warkaus hanke oli mukana myös Vanha Varkaus – Uusi suunta -hankkeen ja Varkauden Museoiden yhteistyössä järjestämässä Tehtaan koulun tulevaisuusklinikassa. Viikon kestäneellä Tulevaisuusklinikalla kiinnitettiin huomiota Vanha Varkaus alueen matkailuyrittäjien ja muiden yrittäjien toimintaympäristöön, tuoda Savontien yrittäjiä lähemmäs yhdistyksen toimintaa ja tulla lähemmäksi myös Savontien ja Kommilan asukkaita. Toimenpide nähtiin tärkeänä myös Varkauden Museoiden muuton ja uuden museon remontoimisen/rakentamisen tukemiseksi. Vanha Varkaus alue luo uusia mahdollisuuksia yrittää sekä Varkauden Museioiden muutto Tehtaan koululle tuo nostetta ja kiinnostusta Vanhan Varkauden alueelle ja Kommilaan.

Piditko artikkelista?

Share on Facebook
Share on Linkdin

Jätä kommentti